Ogłoszenia

Informacje dotyczącej publikacji, projektów otwartych i aktulaności dostępne są jedynie na angielskiej wersji strony. Kliknij TUTAJ.

Publikacje w j. angielskim
W tej chwili dostępnych jest kilka antologii zawierających eseje i praktyki z wybranej tematyki. Zobacz wszystkie.
 
Publikacje w j. polskim
Książka "Ryty Lucyfera" jest już dostępna! Więcej informacji.
 

Temple of Ascending Flame (Świątynia Powstającego Płomienia) została założona w dniu 21.12.2012 jako brama do Nurtu Drakońskiego. Inspiracją do założenia świątyni była filozofia lucyferiańska, Tradycja Drakońska, a także szeroko rozumiana Ścieżka Lewej Ręki. Nie jesteśmy „organizacją,” ani żadną inną formalną strukturą. Nie pobieramy składek członkowskich ani innych opłat za uczestnictwo w naszych projektach. Nie mamy też „stopni wtajemniczenia” ani żadnej hierarchii. Zamiast tego, zapewniamy platformę do wymiany doświadczeń wszystkim, którzy interesują się Tradycją Drakońską i jej praktycznym zastosowaniem. Nasze projekty otwarte dostępne są dla każdego, a wewnętrzne – dla tych, którzy są w stanie połączyć się z „Nurtem Smoka” i skutecznie stosować jego energię w celu samorozwoju. Naszym głównym celem jest zapewnienie przewodnictwa duchowego tym, którzy poszukują swej drogi podążając za Niosącym Światło, w splotach Lewiatana, oraz w mrokach klifotycznych światów i tuneli istniejących po ciemnej stronie Drzewa Życia. Jest to ścieżka samo-inicjacji i tzw. “przebóstwienia,” które jest głównym motywem Ścieżki Lewej Ręki.

Drugim celem jest propagowanie filozofii lucyferiańskiej, której symbolem jest Powstający Płomień. Lucyfer jako Niosący Światło jest także patronem świątyni. Nasza praca ma na celu wzmocnienie jego obecności we współczesnej rzeczywistości oraz promowanie go jako archetypu Adwersarza, symbolu antynomiańskiej rebelii przeciwko dominującym wzorcom myślenia, zbiorowej świadomości, powszechnemu praniu mózgu, oraz sztucznym formom doświadczenia duchowego wynikającego z nadużywania substancji odurzających zamiast skupiania się na samo-świadomości. Jest to sprzeciw wobec zniewolenia umysłu, jaki promują doktryny religijne i społeczne, śmierci indywidualizmu, ograniczenia osobistej wolności, stagnacji, w której „adepci magii” tkwią biernie przed ekranem komputera lub telefonu, tracąc czas i energię na puste dyskusje zamiast poszukiwać autentycznego doświadczenia. Jest to także stanowcze „nie” dla bezmyślności i ignorancji, niezdolności do samodzielnego myślenia, racjonalizmu, oraz pseudonaukowego bełkotu, który próbuje sprowadzić wszystko do doświadczenia fizycznego. Lucyfer jest symbolem ery „przebudzenia,” powstającym by zniszczyć sztuczne struktury świata, rzeczywistość, w której tkwimy w więzieniu iluzji przekonani, że jesteśmy „wyzwoleni” i „oświeceni,” równocześnie bojąc się wyjść z domu, wyłączyć komputer czy telefon, oraz pozostać w samotności izolacji i ciszy, która pozwoliłaby nam usłyszeć własne myśli. Zamiast tego nieustannie próbujemy rozproszyć ciszę i wypełnić pustkę, nie rozumiejąc, że to właśnie ona stwarza najlepsze warunki do oświecenia, inicjacji i eksploracji mocy zawartej w podświadomości. To właśnie Lucyfer jest tym, który niesie „Ogień Smoka” by spalić żałosny świat, w jakim żyjemy i otworzyć drogę do zdolności, które zwykłemu człowiekowi wydają się nierealne i mityczne. To on jest światłem „przebóstwienia,” „oświecenia” i wolności.

W obecnym świecie Nurt Lucyfera jest w tej chwili silniejszy niż kiedykolwiek do tej pory. To samo dotyczy „Nurtu Smoka,” pierwotniej energii, która leży u podstaw wszystkich mechanizmów wszechświata. Wystarczy po nią sięgnąć, by zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę, odartą z wszelkich sztucznie wywołanych iluzji. Jej symbolem jest wąż Kundalini, który spoczywa uśpiony w korzeniach potencjału energetycznego każdego człowieka. Jest to także wąż/smok owinięty wokół Kosmicznego Drzewa, oplatający cały świat – Lewiatan/ Uroboros, zasada cykliczności i ciągłości. Kiedy wąż budzi się i rozwija swoje sploty, jego energia przenika wszechświat. Ciemne wody Tiamat rozstępują się i wyłania się z nich Atlantyda – symbol zapomnianej wiedzy o mocach umysłu człowieka, które sprawiają, że może on stać się równym mitycznym bóstwom. Z tą właśnie energią pracujemy w świątyni, skupiając się na jej przebudzeniu, aktywacji, oraz sposobom jej zastosowania do samo-inicjacji oraz kształtowania rzeczywistości.

Praca świątyni obejmuje metody i techniki mające na celu „dostrojenie” umysłu do energii „Nurtu Smoka” poprzez rozmaite praktyki, medytacje, inwokacje, ewokacje, świadome śnienie, oraz podróże astralne. Jest to ścieżka „alchemii” umysłu, w której krok po kroku następuje aktywacja jego zdolności i eksploracja indywidualnego potencjału. Jest to przygotowanie adepta do samodzielnej podróży drogą „przebóstwienia” – na początku poprzez podstawowe techniki magii drakońskiej, potem poprzez bardziej zaawansowane projekty i pracę w kierunku samo-inicjacji. Nie interesują nas intelektualne mrzonki czy puste dywagacje – skupiamy się na rozwoju zdolności pozwalających w sposób konkretny i pragmatyczny kształtować rzeczywistość i realizować indywidualne cele.

Projekty świątyni obejmują m.in. maski i oblicza Lucyfera, tajemne ścieżki Pajęczej Bogini, rozdroża Hekate, ciemne ścieżki Drzewa Klifot i Tuneli Seta, czarostwo, bramy astralne, pracę z bóstwami i bytami charakteryzującymi „Nurt Drakoński,” nekromancję i dywinację, ewokację duchów, alchemię ciała reprezentowaną przez Lilith, magię krwi i filozofię samo-poświęcenia, pakty z mieszkańcami „Drugiej Strony,” a także wiele innych. Do tej pory wydaliśmy też kilka antologii poświęconych „Nurtowi Smoka” i Tradycji Drakońskiej, przedstawiające różne aspekty naszej pracy i prezentujące wybrane projekty wewnętrzne oraz ich rezultaty.