Polish

Informacje

Temple of Ascending Flame (Świątynia Powstającego Płomienia) została założona w dniu 21.12.2012 jako brama do Nurtu Drakońskiego. Inspiracją do założenia świątyni była filozofia lucyferiańska, Tradycja Drakońska, a także szeroko rozumiana Ścieżka Lewej Ręki. Nie jesteśmy „organizacją,” ani żadną inną formalną strukturą. Nie pobieramy składek członkowskich ani innych opłat za uczestnictwo w naszych projektach. Nie mamy też „stopni wtajemniczenia” ani żadnej hierarchii. Zamiast tego, zapewniamy platformę do wymiany doświadczeń wszystkim, którzy interesują się Tradycją Drakońską i jej praktycznym zastosowaniem. Nasze projekty otwarte dostępne są dla każdego, a wewnętrzne – dla tych, którzy są w stanie połączyć się z „Nurtem Smoka” i skutecznie stosować jego energię w celu samorozwoju.

Praca Świątyni skupia się na trzech archetypach, jakimi są Lilith, Lucyfer i Lewiatan. Lucyfer jest symbolem i patronem ery „przebudzenia” i to on stanowi zarówno bramę jak i przewodnika na ścieżce samorozwoju, oświecenia, duchowej wolności i wyzwolenia od stagnacji i ignorancji. Jest on Niosącym Światło oraz jednym z najważniejszych archetypów Ścieżki Lewej Ręki. Jest także inicjatorem Powstającego Płomienia, symbolizującego ludzkie pragnienie transcendencji, będące siłą motywującą adepta na ścieżce „przebóstwienia.” Reprezentuje on wiedzę o ukrytym potencjale człowieka, która na przestrzeni wieków została zagubiona, zapomniana, a obecnie znana jest nam w zniekształconej formie, przedstawiającej Lucyfera jako Diabła i zasadę „zła.” Wszystko jednak zależy od punktu widzenia i archetyp, który dla jednych jest wcieleniem „diabła,” dla innych jest zbawicielem i duchowym przewodnikiem. Widzimy to np. w filozofii wczesnych ruchów gnostyckich, takich jak Ofici czy Kainici, dla których wąż w Ogrodzie Eden był wybawicielem z niewoli narzuconej przez złego demiurga. Lucyfer w naszej filozofii nie jest diabłem z rogami, wodzącym człowieka ma pokuszenie. Jest to archetyp oświecenia i osobistej wolności – od narzuconych wzorców myślenia, indoktrynacji, prania mózgu, oraz indywidualnych barier, które sami sobie narzucamy. Tron Lucyfera znajduje się w sferze Thaumiel, ostatnim z klifotycznych światów przed odrodzeniem w „Łonie Smoka.” Dlatego też jest on bramą i symbolem przebóstwionej świadomości. Stanowi solarną energię, jaka napędza ewolucję umysłu człowieka od narodzin ludzkości. Jest siłą, ogniem i dynamiką. Jego żeńskim odpowiednikiem w filozofii świątyni jest Lilith – pasja, pragnienie i pokusa. Uwodzi ona adepta, prowadząc go ze światła w mrok, na ciemną stronę Drzewa Życia, budząc głód wiedzy i mocy, który jedynie rośnie wraz z każdym krokiem na ścieżce. Ten głód jest iskrą boskości, która istnieje w każdym ludzkim umyśle i która z czasem staje się Powstającym Płomieniem Lucyfera. Oboje razem stanowią archetyp Adwersarza – Diabła i Zbawiciela.

Symbolem „Smoka” w świątyni jest Lewiatan, starożytny wąż, który w swych splotach podtrzymuje cały wszechświat. To, co istnieje poza nim, to „Łono Smoka,” pierwotny ocean nieukształtowanej energii, z którego wyłania się wszelkie stworzenie. Jest to energia nienazwana i niezdefiniowana, ponieważ nie posiada żadnej formy, lub posiada je wszystkie, w zależności od tradycji magicznej czy systemu inicjacji. Smok istnieje poza Kosmicznym Drzewem, które jest osią świata i filarem wszelkiej inicjacji. Samo Drzewo, zarówno w swym jasnym jak i ciemnym aspekcie, jest manifestacją ludzkiej świadomości, projekcją umysłu według zasady „jako w górze, tak i na dole:” wszystko co istnieje wewnątrz istnieje też na zewnątrz. Według tej samej zasady, człowiek posiada więc potencjał przebóstwienia, a droga inicjacji jest procesem stopniowego uświadamiania sobie tego potencjału i przyswajania tego, co ze sobą niesie. Widziane jako „emanacja boskości,” Drzewo stanowi projekcję ludzkiego rozumienia przebóstwionej świadomości. Zwieńczeniem ścieżki jest ukończenie procesu przebóstwienia. Drzewo jest także manifestacją Smoka, gdyż „Smocza Energia” przenika całe stworzenie. Lecz Smok jest też czymś więcej niż Drzewo samo w sobie. Aby więc sięgnąć do samego źródła tej energii, musimy wyjść poza Drzewo, odrodzić się w „Łonie Smoka.” Jest to ścieżka klifotycznej inicjacji, która jest jednym z istotnych elementów filozofii świątyni.

Innymi archetypami, z którymi pracujemy są:

Hekate – Bogini czarostwa i przewodniczka na drodze w mroki podświadomości
Arachne – Pajęcza Bogini, która włada ścieżkami i labiryntami po ciemnej stronie Drzewa Życia
Belial – Pośrednik pomiędzy mieszkańcami „Drugiej Strony” i adeptem ścieżki
Set – Archetyp Adwersarza, bóg burz i zmian, zasada dynamicznej transformacji

***

Członkostwo

Aby do nas dołączyć, musisz do nas napisać (po angielsku!) i poprosić o materiały projektu „Ascending Flame.” Projekt obejmuje 7 praktyk, które musisz wykonać samodzielnie przez 7 dni z rzędu. Czas wykonania jest dowolny – może to być dzień lub noc. Każda praktyka ma na celu poszerzenie Twojej świadomości i przygotowanie Cię na komunię z Lucyferem, który jest patronem Powstającego Płomienia (siły motywującej na ścieżce). Wszystkie zaprojektowane są w podobny sposób, z wyjątkiem ostatniej, którą musisz zaprojektować sam/a.

Każdy dzień obejmuje następujący zestaw praktyk:

  • Koncentracja na sygilu Klucza
  • Inwokacja Powstającego Płomienia (recytowana inkantacja)
  • Medytacja (zestaw wizualizacji, z których każda poszerza poprzednią)

Po każdej praktyce, spisz swoje doświadczenia: wizje, zaobserwowane zjawiska, osobiste przemyślenia, itd. Kiedy ukończysz projekt, przygotuj na ich podstawie raport (kilka zdań na temat każdego dnia) i prześlij go nam. Dodaj kilka słów o sobie, wyjaśniając dlaczego chcesz dołączyć do świątyni, oraz uwzględnij osobistą inwokację, którą musisz napisać w dniu 7. Raport musi być po angielsku, ale jeśli masz problem z językiem, możesz użyć elektronicznego tłumacza – nie musi to być perfekcyjne tłumaczenie.

Projekt nie musi być wykonany natychmiast. Możesz go zacząć od razu albo zostawić sobie na potem. Kiedy już prześlesz raport, otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu 14 dni. Jeśli nie przyjdzie żadne potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twój mail, wyślij go ponownie.

***

Materiały

Materiały zamieszczone poniżej pochodzą z publikacji, jakie ukazały się do tej pory po polsku: „Ścieżka Lewej Ręki” oraz „Ryty Lucyfera.” Obie książki można zakupić przez Lulu.com

Ścieżka Smoka

Gnoza lucyferyczna

***

Lucyfer jest archetypem adwersarza, inicjatorem i przewodnikiem na ścieżce „przebóstwienia,” jaką jest Ścieżka Lewej Ręki. Jest on upadłym aniołem z legend chrześcijańskich, diabłem z sabatów czarownic, jednym z pierwszych samo-stworzonych bogów, władcą powietrza, oraz cesarzem piekielnego królestwa z tradycji grymuarycznej. Celem tej antologii jest zbadanie jego roli w inicjacji na Ścieżce Drakońskiej poprzez pracę z wybranymi maskami i manifestacjami, jakie przybierał on na przestrzeni wieków, obdarzając niektórych swoimi błogosławieństwami, a innych karząc za ignorancję. Rytuały i praktyki zawarte tutaj skupiają się zarówno na jego jasnych aspektach, jak i ciemnych – obliczu Niosącego Światło oraz rogatej masce Diabła.

SPIS TREŚCI:

Wstęp
Metody pracy
Światło i ciemność w gnozie lucyferycznej – Asenath Mason
Rytuał Niosącego Światło – Temple of Ascending Flame
Inwokacja Inicjatora Ścieżki Lewej Ręki – Temple of Ascending Flame
Umysł Lucyfera – Bill Duvendack
Oczyszczający ogień (Nasiona gnozy lucyferycznej) – Edgar Kerval
Władca powietrza – Temple of Ascending Flame
Lucyfer-Trikster – Daemon Barzai
Mroczny kompan – Temple of Ascending Flame
Holograficzny Lucyferianizm – Bill Duvendack
Lucyfer jako adwersarz – Asenath Mason
Inwokacja adwersarza – Temple of Ascending Flame
Wolność poprzez śmierć – Cristian Velasco
Władca światła i cieni – Pairika Ewa Borowska
Bóg czarostwa – Temple of Ascending Flame
Piekielny cesarz tradycji grymuarycznej – Temple of Ascending Flame
Rytuał masek Lucyfera – Bill Duvendack

Okładka miękka, 130 stron

ZAMÓW

***

Ścieżka LEwej Ręki

Książka ta zawiera eseje i rytuały na różne tematy ezoteryczne, nawiązując przed wszystkim do ich związku z Tradycją Drakońską i szeroko rozumianą Ścieżką Lewej Ręki. Część z nich jest nowa, napisana zaledwie w ostatnich kilku latach, podczas gdy większość to materiały, które uprzednio zostały wydane w takich publikacjach jak magazyn „Smocza Krew,” czy Aspekty Ścieżki Lewej Ręki. Tematy zawarte w tej książce dotyczą podstawowych zagadnień z zakresu Ścieżki Lewej Ręki, takich jak bogowie i archetypy pomagające adeptowi w procesie inicjacyjnym, rytuały i medytacje stosowane do nawiązania kontaktu z różnymi bytami i rozwoju indywidualnych zdolności, oraz wprowadzenie do wybranych systemów magicznych, takich jak np. magia goecka. Znajdziemy tutaj eseje na temat Lucyfera, Lilith, Lewiatana, Seta, Hekate i wielu innych. Zapoznamy się także z podstawami Ścieżki Drakońskiej i pojęciami takimi jak przebóstwienie, antynomianizm, lucyferianizm, czy tradycja grymuaryczna. Wreszcie, osoby zainteresowane Drzewem Klifot znajdą tu opis poszczególnych poziomów klifotycznej inicjacji, a także przewodnik po Tunelach Seta. Jest to publikacja przeznaczona głównie dla osób rozpoczynających swoją duchową przygodę na Ścieżce Lewej Ręki, ale są tu również teksty, które powinny zainteresować także bardziej zaawansowanych adeptów.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Wprowadzenie do filozofii Ścieżki Lewej Ręki
Ścieżka Smoka
Tajemne skarby ciemności
Drzewo Nocy
Tunele Seta
Lilith: pani ciemnej strony ludzkiej natury
Rytuał Lilith
Wąż – pradawny strażnik wiedzy
Wielki Bóg Pan
Set: egipski władca ciemności
Inwokacja Seta
Rytuał przyzwania Seta
Apep – wężowy demon chaosu
Rytuał Apofisa
Lewiatan – „król wszelkich stworzeń”
Inwokacja Lewiatana
Inwokacja Tiamat
Alchemiczne odrodzenie w wodach Tiamat
Azrael i zasada śmierci – wprowadzenie do tematu nekromancji
Inwokacja Azraela
Nekromancki rytuał przywołania cieni
Czarna krew, Saturn i nekromancja
Ciemna strona księżyca
Wizja sfery Gamaliel – medytacja
Boskie szaleństwo
Ścieżka Kaina
Hekate: bogini mroku, magii i księżyca
Demoniczni kochankowie
Kilka uwag odnośnie inicjacji
Wprowadzenie do magii goeckiej
Rola Lilith we współczesnej magii inicjacyjnej
Inwokacja Lilith
Gnoza lucyferyczna
Przyzwanie Lucyfera
Medytacja Kali
Techniki inwokacji
Wizja Nocy
Melek Taus
Oblicza Lucyfera w tradycji grymuarycznej i współcześnie

ZAMÓW